In order to provide you with the best online experience this website uses cookies. By using our website, you agree to our use of cookies. More Info.
OK


Gwneud busnes yng Nghymru?


Cael parth gwirioneddol Gymreig gyda .cymru a'i arddangos!

 • Defnyddio parth .cymru i dynnu sylw at eich cysylltiad â Chymru

 • Gwnewch eich cyfeiriad ar y we yn fyr, cofiadwy, disgrifiadol a pherthnasol

 • Denu cwsmeriaid Cymreig at eich gwefan gyda parth .cymru

 • .cymru £7.99 /yr 1st year, then £14.99/year
 • .wales £7.99 /yr 1st year, then £14.99/year
 • .co.uk £0.99 /yr 1st year, then £9.99/yearWhen you register for 2 years or more
 • .scot £19.99 /yr 1st year, then £39.99/year

Mae'r parthau delfrydol ar gyfer popeth Cymreig

Beth bynnag y byddwch yn ei wneud yng Nghymru, cewch y parth perffaith gyda .cymru

Dathlu Cymru ar-lein
A yw eich busnes wedi'i leoli yng Nghymru? A ydych yn gweithredu yno neu yn darparu gwasanaethau penodol i'r farchnad yng Nghymru? Efallai eich bod yn cynnig cynnyrch sy'n gysylltiedig â Chymru? Gan ddefnyddio parth .cymru, gallwch chi yn syth leoleiddio eich cynnwys ar y we a gwneud eich hunaniaeth Gymreig yn glir gyda chyfeiriadau gwe byr a chofiadwy.
Cyrraedd Cynulleidfa Gymreig
Drwy gofrestru parth .cymru, gallwch apelio yn uniongyrchol at ddarpar gwsmeriaid ledled y wlad ! Yn ogystal gyda .cymru gallwch deilwra eich neges hyd yn oed ymhellach ar gyfer cynulleidfa sy'n siarad Cymraeg! Trwy sefydlu ailgyfeiriad parth syml, gallwch yn hawdd blaenyrru eich ymwelwyr.cymru parth i'ch gwefan .cymru, neu fel arall - felly beth am gofrestru'r ddau?
FAQ

.cymru parth

 • Sut alla i gofrestru parth .cymru gyda 1&1?

  Mae cofrestru enw parth .cymru gyda 1&1 yn syml - rhowch y dewis a ddymunwch yn ein darganfyddwr enw parth a byddwn yn eich hysbysu yn syth ynghylch ei argaeledd. Ar ben hynny, os byddwch yn canfod bod eich cyfuniad parth .cymru dewisol ar gael, bydd 1&1 yn awgrymu nifer o amrywiadau ar eich cofnod gwreiddiol. Oddi yma, dewiswch eich hoff barthau a'u cofrestru gyda manylion eich cwsmer. Fel arall, defnyddiwch offeryn-chwilio1&1 Whois Domain i ddod o hyd i fanylion cyswllt perchennog y parth .cymru a ddymunir i wneud cynnig preifat.

  Os nad yw'r cyfuniadau parth .cymru a awgrymwyd gan 1&1 yn addas, efallai y byddwch am ystyried newid eich syniad gwreiddiol. Wrth ddewis enw newydd, mae'n bwysig cadw'n fyr ac yn gofiadwy, tra'n cadw'r elfen ddisgrifiadol sy'n berthnasol i'ch busnes neu sefydliad. Fel hyn, bydd cwsmeriaid a defnyddwyr eraill y rhyngrwyd yn dal i allu dod o hyd i chi'n hawdd.
 • Sut y gall parth .cymru helpu fy musnes?

  Os ydych yn gweithredu busnes a leolir yng Nghymru, yna mae parth cymru dot yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Yn gyntaf, gallwch gysylltu eich presenoldeb ar y we yn ddaearyddol gyda'ch safle corfforol. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer perchnogion gwestai, gwely a brecwast neu safleoedd gwersylla, yn dangos ar unwaith i'ch ymwelwyr posib y math o wyliau y gallant ei ddisgwyl. Beth am roi cynnig enwau parth fel gwersylla.cymru neu gwestaimoethus.cymru.

  Yn ogystal, gallwch feithrin mwy o ymddiriedaeth gyda'ch cwsmeriaid lleol pan fyddwch yn prynu enw parth .cymru . Efallai eich bod yn cynhyrchu neu'n gwneud cynnyrch unigryw Gymreig ac am warantu ei ddilysrwydd. Yn yr achos hwn, enw parth .cymru yw'r ffordd ddelfrydol i arddangos eich treftadaeth Gymreig. Beth am roi cynnig caws.cymru neu cacennau.cymru ac yn siarad â'r dilysrwydd eich cynnyrch gwirioneddol Gymreig.
 • A fydd pobl tu allan i Gymru yn dal i allu dod o hyd i fy ngwefan gyda parth .cymru?

  Os byddwch yn penderfynu defnyddio enw parth .cymru ar gyfer eich gwefan, yna gallwch fod yn sicr y bydd ymwelwyr yn gallu dod o hyd i chi'n hawdd. Yn wir, mae enw parth .cymru yr un mor weladwy a'r parthau mwy cyffredin, lefel uwch .com a .co.uk .Yn naturiol, dylech wneud eich parth .cymru mor berthnasol â phosibl i'ch maes diddordeb neu fusnes . Bydd hyn yn cryfhau cyrhaeddiad eich enw parth ymhellach, yn y peiriannau chwilio ac yn helpu ymwelwyr i ddeall pwy ych chi'n gyflymach - er mwyn i chi allu troi defnyddwyr posibl i gwsmeriaid ffyddlon yn gynt hyd yn oed. Ymunwch â'r mudiad a chofrestrwch enw parth .cymru heddiw gyda 1&1!
 • Pryd ddylwn i ddefnyddio .wales a phan .cymru?

  Dylid defnyddio y TLD.cymru ar gyfer gwefannau Cymraeg, dylid defnyddio .wales ar gyfer safleoedd Saesneg am Gymru. Ond does dim rheolau caeth, a gallwch ddewis yn rhydd.
 • Chat
  Hotline